top of page

Walne zgromadzenia

Podstawowe wyniki finansowe

2022:

Roczne zaudytowane sprawozdanie Spółki:

Kwartalne niezaudytowane raporty Spółki:

Kwartalne niezaudytowane raporty Spółki:

Prezentacje inwestorskie

bottom of page