top of page

Informacje o spółce

Far From Home S.A. to niezależne studio, z rozproszonym zespołem doświadczonych developerów, tworzące gry wideo z segmentu AA+ na komputery osobiste oraz wiodące konsole. Spółka została zawiązana w dniu 16 kwietnia 2020 r. na podstawie aktu założycielskiego (rep. 1782/2020) sporządzonego przez notariusz Anna Myszka z Kancelarii Notarialnej Anna Myszka, ul. Lędzińska 24/201, 43-140 Lędziny.

 

Postanowieniem z dnia 8 czerwca 2020 r. (sygn. akt KR.XI NS-REJ.KRS/014092/20/984) wydanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000845096.

 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Dokumenty

Dane Spółki

KRS: 0000845096

REGON: 385955172

NIP: 6751729147

bottom of page